OM FUTURELAND

FUTURELAND er et idèlaboratorium, hvor unge er med til at skabe fremtiden uden for storbyen. Mange lokalsamfund må vinke farvel til en stor del af deres unge, som søger til de større byer for at studere eller arbejde. Dermed kommer de mindre byer til at mangle de unge, deres meninger, ideer, kreativitet og drømme – kort sagt deres bidrag til samfundsudviklingen. Drømmen er at skabe en platform for de unges fremtidsvisioner. Et levende miljø med plads til at handle på egne og fælles ideer - uden for storbyen. 


Vores formål er at skabe en platform for unges fremtidsdrømme og deres naturlige evne til at være innovative og entreprenante. Det gælder både, når det handler om at skabe vækst, øge landdistrikternes tiltræknings- og fastholdelseskraft, etablere partnerskaber med erhvervslivet og kulturinstitutioner, optimere velfærdsydelser og i det hele taget sikre kvaliteterne i velfungerende lokalsamfund i en form, hvor de unge har indflydelse og en stemme.
 

FUTURELAND udvikles og skabes med unge som vigtigste drivkraft. Den primære målgruppe er de 18-25-årige, men 13-18-årige er også med om bord.  

 

Indsatsen har i 2018 og 2019 modtaget tilskud fra Lejre Kommune, Kulturregion Midt- og Vestsjælland,  LAG Midt-Nordvestsjælland og Landdistriktpuljen

 

2019 Created by FUTURELAND