OM FUTURELAND

FUTURELAND er et idèlaboratorium, hvor unge er med til at skabe fremtiden uden for storbyen. Mange lokalsamfund må vinke farvel til en stor del af deres unge, som søger til de større byer for at studere eller arbejde. Dermed kommer de mindre byer til at mangle de unge, deres meninger, ideer, kreativitet og drømme – kort sagt deres bidrag til samfundsudviklingen.


Vores formål er at skabe en platform for unges fremtidsdrømme og deres naturlige evne til at være innovative og entreprenante. Det gælder både, når det handler om at skabe vækst, øge landdistrikternes tiltræknings- og fastholdelseskraft, etablere partnerskaber med erhvervslivet og kulturinstitutioner, optimere velfærdsydelser og i det hele taget sikre kvaliteterne i velfungerende lokalsamfund i en form, hvor de unge har indflydelse og en stemme.
 

Den primære målgruppe er de 18-25-årige.

 

Indsatsen har i 2018 og 2019 modtaget tilskud fra Lejre Kommune, Kulturregion Midt- og Vestsjælland,  LAG Midt-Nordvestsjælland og Landdistriktpuljen